Tiibetinbuddhalaisuus

DCF 1.0

Kaikki buddhalaisuus perustuu Buddha Sakyamunin opetuksiin. Buddhalaisuus jaetaan yleensä kolmeen haaraan eli vaunuun; Hinayanaan, Mahayanaan ja Vajrayanaan, eli Pieneen, Suureen ja Timanttivaunuun. Tiibetissä kaikki kolme traditiota säilyivät ja kehittyivät toisiaan tukien. Niiden kaikkien tarkoitus on poistaa olentojen kärsimys auttamalla näitä ymmärtämään maailman todellinen luonne ja oman mielensä rakenne. Erityisesti Vajrayanassa on tähän tarkoitukseen kehitetty monia tehokkaita menetelmiä, joitten käytäntöön soveltamiseen tarvitaan aina asiantuntevan opettajan ohjausta.

Tiibetin buddhalaisuus koostuu neljästä pääkoulukunnasta, nimiltään Nyingma, Sakya, Kagyu ja Gelugpa. Jokainen näistä seuraa tiettyjen opettajien perimyslinjaa. Nyingma-koulukunta lähtee Guru Padmasambhavasta joka toi buddhalaisuuden Tiibetiin. Silloin antamiensa opetusten lisäksi hän kätki suuren määrän opetuksia, Termoja, odottamaan sopivaa aikaa, ja ennusti, ketkä oppilaittensa tulevista ilmentymistä löytäisivät ne. Heidät tunnetaan Tertöneinä, Aarteidenlöytäjinä. Nämä Termat ovat Nyingma-tradition erityinen aarre.

Aito buddhalaisuus on siirtynyt opettajalta oppilaalle, Buddha Sakyamunin ja Guru Padmasambhavan ajoista aina meidän päiviimme saakka. Kyseessä on katkeamaton opetusten ja niiden todellistumisten virta. Opettajiemme puhuessa kuulemme Buddha Sakyamunin ja Guru Padmasambhavan puhuvan.